ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
bulletข้าวกล้องเพาะงอกเบญจกระยาทิพย์ชนิดผงพร้อมชง
bulletกาแฟสำเร็จรูปผสมข้าวกล้องเพาะงอกเบญจกระยาทิพย์ชนิดผงพร้อมชง
bulletเครื่องดื่มซุปไก่สกัด
bulletเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป
bulletเครื่องดื่มสมุนไพรจีนสกัดชนิดน้ำสำหรับบำรุงหญิงพร้อมดื่ม
bulletเครื่องดื่มสมุนไพรจีนสกัดชนิดน้ำสำหรับบำรุงชายพร้อมดื่ม
dot
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
dot
bulletที่มาของข้าวกล้องเพาะงอก
bulletประโยชน์ของกาแฟ
bulletประโยชน์ของสมุนไพรจีน
bulletที่มาของรังนก
bulletที่มาของซุปไก่สกัด
bulletที่มาของหูฉลาม
bulletสรรพคุณของต้น Witch Hazel
bulletสาระน่ารู้ของสมุนไพร
dot
E-mail Service
dot
bulletHotmail
bulletYahoo
bulletG-mail


งานวิจัยซุปไก่สกัดกับการทำงานของสมอง article

 รศ.ดร.มนัส  พงศ์ชัยเดชา
ในโลกยุคดิจิตอล การดำเนินชีวิตของคนเราจำเป็นต้องปรับตัวให้รวดเร็วทันตามกระแส
ความคิดต้องเฉียบแหลมฉับไว จึงจะส่งผลให้เราไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ
จนบางครั้งอาจทำให้คุณละเลยเรื่องความสำคัญ ของการเลือกสรรอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จนอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยที่คุณไม่รู้ตัว

อาหารถือเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงที่คุณรู้สึกว่า
ถูกภาวะการณ์ต่างๆ กดดันมากกว่าปกติ ทั้งจากการทำงาน ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ
ดังนั้นร่างกายจึงมีความต้องการสารอาหารหลายๆ ชนิดมากขึ้น เช่น สารแอนติออกซิแดนท์
(วิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน) วิตามินบี แมกนีเซียมและสังกะสี รวมทั้งโปรตีน
การรับประทานอาหารให้ครบ
5 หมู่ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานผักสด ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว
เนื้อไก่ เนื้อปลา ฯลฯ ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จะสามารถรับมือกับความเหนื่อยล้าได้

ในบรรดาอาหารหลัก 5 หมู่ อาหารโปรตีนโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่เป็นหน่วยย่อย
ของอาหารโปรตีน มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระดับของสารที่ทำหน้าที่สื่อสารในสมอง
(neurotransmitters) ที่นอกเหนือจากหน้าที่เสริมสร้างซ่อมแซมเนื้อเยื่อ สร้างภูมิต้านทาน
ป้องกันการติดเชื้อ ช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ถูกปลดปล่อยออกมามาก
ในยามที่ร่างกายอยู่ในภาวะกดดัน ซุปไก่สกัดก็นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่มีกรดอะมิโนบางชนิด ที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนถึงความสามารถ
ในการช่วยเพิ่มสมาธิและความจำ

ซุปไก่สกัด อาหารเสริมสุขภาพที่มีมากว่าพันปี โดยชาวจีนโบราณได้นำซุปไก่สกัด
มาใช้บำรุงร่างกายให้มีกำลังวังชา ช่วยฟื้นฟูสุขภาพยามเจ็บป่วย และด้วยความเชื่อ
ในผลของซุปไก่สกัด ช่วงระยะ
20 ปีที่ผ่านมา จึงมีการศึกษาวิจัยถึงผลของซุปไก่สกัด
เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผลที่มีต่อความเครียด และการเรียนรู้ซึ่งได้รับความสนใจ
จากนักวิจัยสาขาต่างๆ จากหลายประเทศ


โดยในปี 1996 Yang และคณะ ที่ได้ศึกษาถึงผลของซุปไก่สกัดในการป้องกันความเสียหาย
ของขบวนการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสพบว่า ซุปไก่สกัดมีผลในการเข้าไปแก้ไขความผิดปกติ
ของการเผาผลาญอาหารในร่างกาย ซึ่งหมายถึงการป้องกันภาวะการทำลายร่างกาย
ที่เกิดจากความเครียดนั่นเอง รวมทั้งยังมีการศึกษาของ
Nagai และคณะ ในเรื่องของซุปไก่สกัด
ต่อความเหนื่อยล้าของสมอง โดยการทดลองกับนักศึกษาชายที่ไม่เคยดื่มซุปไก่สกัดมาก่อน
โดยให้กลุ่มหนึ่งดื่มซุปไก่สกัด และอีกกลุ่มหนึ่งดื่มซุปไก่หลอกทุกเช้าติดต่อกัน
7 วัน
แล้วให้สองกลุ่มทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์และการจดจำในระยะสั้น พบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัด
มีประสิทธิภาพในการใช้สมองเพิ่มขึ้น มีความกระปรี้กระเปร่าและอาการเหนื่อยล้า
จากการทำงานน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ดื่มซุปไก่หลอก

และการประชุมวิชาการประจำ 2001 ของสมาคมนักโภชนาการแห่งสหรัฐอเมริกา
มีรายงานการวิจัยว่า ซุปไก่สกัดเป็นอาหารเสริมที่มีผลต่อการทำงานของสมอง
โดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยลดความเครียด เพิ่มสมาธิ
โดยการศึกษาในนักศึกษาจำนวน
50 คน ที่เป็นอาสาสมัครดื่มซุปไก่สกัดและซุปหลอก
จากนั้นทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมองด้วยวิธีที่เรียกว่า
Electroencephalogram (EEG)
Topographic Brain Mapping พบว่า อาสาสมัครในกลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดมีคลื่นอัลฟาเพิ่มขึ้น
ซึ่งคลื่นอัลฟานี้เป็นคลื่นที่แสดงถึงความมีสมาธิ และความรู้สึกสงบของจิตใจเพิ่มขึ้น

ต่อมาในปี 2003 ศ.นพ.Azhar และคณะ ได้ทำการวิจัยแบบ Double blind controlled study
โดยคัดอาสาสมัครเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ที่ลงเรียนในแผนกจิตเวช
มหาวิทยาลัย
Putra Malaysia (USM) ที่มีสุขภาพดี แต่มีความวิตกกังวลสูง จำนวน 164 คน
โดยอาสาสมัครทุกคนได้รับการทดสอบในการทำทดสอบต่างๆ (
GHQ, SF36, Digit span,
Construction tests ทดสอบความจำ 3 นาที ทดสอบความเข้าใจและทดสอบ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์) โดยทำการทดสอบทั้งก่อนดื่มซุปไก่สกัด
และหลังจากดื่มซุปไก่สกัดทุกเช้า เป็นเวลา
2 สัปดาห์
ผลการวิจัยพบว่า หลังดื่มซุปไก่สกัดอาสาสมัครทำคะแนนดีขึ้นทุกประเภท

จากผลการศึกษาวิจัยนี้ ศ.นพ.Azhar ชี้ให้เห็นว่า ผลการวิจัยของเขาสนับสนุนผลวิจัย
ที่นักวิจัยท่านอื่นเคยศึกษามาก่อน ในด้านการเพิ่มการเรียนรู้ โดยที่ซุปไก่สกัดอาจมีผลเพิ่ม
ระบบการทำงานของเซโรโทนิน ทำให้ลดความวิตกกังวล เพิ่มความตื่นตัว
และเพิ่มสมาธิในการทดสอบ มีผลทำให้ข้อสอบผิดน้อยลง จากการศึกษาค้นคว้าในหลากหลาย
ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มต่างๆ นี้ จึงทำให้ซุปไก่สกัดเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่า
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ให้คุณค่าต่อร่างกายมนุษย์ อย่างไรก็ตามการที่จะมีสุขภาพดีได้นั้น
จะต้องหมั่นดูแลทั้งด้านโภชนาการ การพักผ่อนอย่างพอเพียง และการมีจิตใจที่แจ่มใจด้วย

เอกสารอ้างอิง

1.       Nagai, H., Harada, M., Nakayawa, M., et al. (1996) “Chicken extract on the recovery
from fatigue caused by mental workload”, Appl Human Sci, 1996 ; 15 (6) : 281 – 286.

2.      Yang, Z.B., Harada, M., Higuchi, N., et al. (1996) “Effect of chicken extract
on the disorder of metabolic functions in mice caused by restrain – stress”. The 5th Intenational Symposium on Clinical Nutrition : Training Course in Clinical Nutrition. Bangkok: 28 - 34.

3.       Food & Nutrition Conference & Exhibition (2001), Effects of the essence of chicken
on subjective moods, brain electrical and serum cortisol. American Dietitian
Association, October 20-23, St. Louis, USA.

4.       Azhar, M.Z. and Syed, M. (2003) “Effect of Taking Chicken Essence on Stress
and Cognition of Human Volunteers”, Mal J Nut; 9 (1): 19-29.

ที่มาของข้อมูล : คอลัมน์ห่วงใยสุขภาพ ขวัญเรือน ฉบับปักษ์หลัง ต.ค.50
ที่มาของซุปไก่สกัด

ที่มาของซุปไก่สกัด article
สรุปผลวิเคราะห์ซุปไก่สกัด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ฝ่ายบริหารการตลาดและรับจ้างผลิตสินค้า : 19/85 ถนนบางขันธ์ - คลองหลวง ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120