ข่าวด่วน !!! ของปลอม.... อ้างชื่อตรา "ออมบุญ" และ เลขทะเบียน
!! สำหรับผู้บริโภค และผู้จำหน่าย ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะคุณภาพไม่ได้ !!
 
 
                    ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก "เบญจกระยาทิพย์" ชนิดผงพร้อมชง  ตรา " ออมบุญ " ได้เริ่มผลิตออกจำหน่าย
     เมื่อวันที่ 18/06/2552 และไม่ได้มีการผลิตอีก เพราะมีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี ทำการผลิตออกมา โดยใช้แบบกล่องบรรจุ
     และชื่อตรา "ออมบุญ" รวมทั้งเลขทะเบียน อย.
 การกระทำดังกล่าวของบุคคลข้างต้นถือได้ว่า
      กระทำการท้าทายกฎหมายที่ได้นำเลขทะเบียน อย. ของโรงงานผู้ผลิตไปใช้  ขณะที่ไม่ได้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาต
      การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้บริโภค และผู้จำหน่ายเสียหายได้ จึงไม่ควรซื้อเพื่อบริโภค และหรือนำไปจำหน่าย
      เพราะท่านอาจต้องโทษทางคดีที่กฎหมายกำหนดไว้
 
                   ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก "เบญจกระยาทิพย์" ชนิดผงพร้อมชง ตรา "ออมบุญ" ได้ทำการผลิต
     ขึ้นมาเป็นครั้งที่ 2 โดยการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของกล่องบรรจุ และสีของซองบรรจุวัตถุดิบขึ้นมาใหม่ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
     ที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้ โดยเฉพาะภาคใต้ และภายในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ระวังของปลอม !!!
 
ลักษณะกล่องของแท้ ลักษณะซองของแท้
ด้านหน้า ด้านหลัง
 
     ผลิตและจำหน่ายภายใต้ลิขสิทธิของ  :  ณัฎฐ์รดา  อัยยรัชต์ธนากร
      ร้านค้า "มัม"                                    :   เลขที่ 19/85  หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสาม  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 
                                                              โทร. 084-467-7810